20 saat gosterimin durmasi

Günümüzde saatlik çalışma, çoğu insan tarafından büyük tercih edilen bir seçenek haline gelmiştir. Saatlik çalışma, çalışanların sadece istedikleri zaman kazanç elde etmelerine olanak sağlarken, ayrıca yöneticilerin de daha iyi planlamaya devam etmelerini ve hızlı bir şekilde geride kalan işlerle uğraşmamalarını sağlar. Ancak, saatlik çalışma, 20 saate ulaşıldığında durması gereken bir süreçtir. Daha fazla zaman geçirmek, hem çalışanlarımızın fiziksel ve ruhsal sağlıklarını olumsuz yönde etkileyebilecek hem de finansal getirisi açısından başarısız bir modell durumuna getirebilir. Bu makale, 20 saatlik çalışmanın ne zaman durması gerektiğini açıklayacaktır. Çalışandaki İzin Süresi 20 saatlik çalışmada en önemli dikkat edilmesi gereken husus, çalışanlarının yeterli miktarda moladan ve dinlenmeden yararlanmalarıdır. İş veya okul baskısı altında, insanlar çok fazla çalışmaya meyillidir. Ancak bu durum çalışanı rahatsız etmeye ve onu son derece bitkin bir duruma getirmeye başlayabilecektir. Öte yandan, dinlenme ve hafta tatilini kullanmak çalışanların psikolojik sağlıkları üzerinde olumlu etkiler yaratabilir ve stres kaynaklarına yoğunluk hissetmelerini önleyebilir. Genel olarak, çalışanların her ay tam 8 saat izin almaları önerilmektedir. Hiçbir Zaman Fazlası 20 saatlik çalışmaya katılan her çalışan zaman zaman planlı olduğu programdan fazladan çalışmak ve ekstra para kazanma arzusuyla oraya gidemez. Çalışan saatlerini fazladan geçirmek için çaba göstermesi aslında aynı organizasyonun arkasında çalışan kişiyi kötü bir noktaya sürükleyecektir. Bazı programlar için yürürlükteki yasalar ve Normal Çalışma Süresi Yönetmeliği’ne dahil olmadığından, 20 saat’ten fazla çalışmayı engellemek çalışanın sahip olduğu herhangi bir hakkı korumaz. Bu nedenle çalışanların saatlerini normal hizmet ücretiyle zorunlu hizmetlerden fazladan çalışmalar ve diğer yasal emirler lehine sınırlamaları önerilir. İşverenin Sorumluluğu 20 saat arasındaki çalışma süresini denetimi altında tutmak önemlidir. İşverenler, çalışanlarının özgürlüklerini korurken, aynı zamanda sigortaları ve ücretleri adil bir şekilde almalarını ve dengeli bir biçimde dinlenme / çalışma dengesine sahip olmalarını sağlamalıdır. İşveren bu süreci denetlemek için raporlamak ve çalışanların çalışma konularındaki standartlarını çok iyi anlamalıdır. Raporlama istediği çalışanların isteklerine dayanarak; olması gereken aralıklar, hafta sonu kaçamak ve diğer çalışma süreleri şirkete ve çalışanlara alternatif çözümler sunmak amacıyla zaman zaman değiştirilebilir. Saatlik çalışma, hem çalışanlarımıza hem de işverenlerimize iki yönlü fayda sağlayan kullanışlı ve avantajlı bir çalışma biçimidir. Ancak, çalışanların, özellikle de belirli aralıklarla dinlenmelerinin ve hafta tatillerinin almaları gerektiğini unutmamaları ve işvereninin de bunları denetlemeleri gerektiğini unutulmamalıdır. 20 saatin üstündeki çalışmanın engellenmesi önemlidir; değilse doğru çalışan fiziksel ve ruhsal sağlıklarını bozabilir ve çalışma performansını olumsuz etkileyebilir. Böylece, hem çalışanlarımız hem de işverenlerimiz çalışma hayatlarına daha büyük bir fayda getirebilir.

Yorum yapın