20 saat araliksiz deneyip cozemedigim problem

Bu makalede, teknoloji kullanımının karşısına çıkılan problemleri tanımlamayı ve tespit etmeyi amaçlayacak şekilde artan eğilim olan saat aralıksız deneyimleme dahil edilecektir. İlk olarak, bu alana deneyim kazanmış bazı terminoloji seviyesi açıklanacaktır. Daha sonra, ortaya çıkan karşılaştığımız saat aralıksız deneme ile ilgili problemlerine değinilecektir. Son olarak, mevcut çözümlerin geliştirilmesi için yönetimsel stratejiler sunulacak. Terminoloji Saat aralıksız deneme, bir veri düzeninde dağılıma sahip olan girişleri belirtildiği zaman dinamik olarak değişen e-ticaret platformunun test edilmesini anlatmak için kullanılan bir terimdir. “Hourly testing”, uygulama ya da web sitesinin kontrol edildiği haftalık tarama olarak da bilinir. Bu tarama, altyapının en az gecikme sağlayarak doğru bir şekilde çalışmasının sağlanması açısından önemli bir aşamadır. Saat aralıksız test, özellikle altyapı hatalarından kaynaklanan sorunların önlenebilmesi veya tamir edilmesi için geçerli bir yöntemdir. Farkettiğimiz Sorunlar Kullanıcılar saat aralıksız deneyimlemeyi problemleri belirleme sürecinde kullanıyorlar fakat, birden fazla cihaz ve platformla işlem yapan sitelerdeki bu deneyimleyici verimin sınırlı olmasından kaynaklanan zorluklar mevcuttur. Geliştiricilerin, altyapının test edilmesi esnasında, bunun otomatik hale getirmeleri sağlanmalıdır. Bunun için uygun yöntemler, özellikle donanım arayüzleri, birden fazla platformda otomasyonu optimal bir şekilde kullanmaya imkan vermelidir. Ayrıca saat aralıksız deneyimleme sırasında belli bir yük ve trafikten sonra hata durumları hakkında da detaylı bilgi edinmek gerekliliği vardır. Ancak, bu noktada başka deneyimleyicilere doğru cevabı bulmak zordur. Geliştirici depoların ve ticari operasyondaki beraberlik birimlerinin, varolan kaynakları optimal bir şekilde kullanmaya yardımcı olmak için maliyet performanslarından ziyade, depolar arasındaki işlevsellik üzerinde odaklanması gerekmektedir. Mevcut Çözümler Birden fazla platform ve yüksek trafikten sonra çıkan sorunlara yönelik tek tek çözümler getirmek oldukça zaman alıcı olabilir. Bu yüzden web sunucusu ve iş donanımları ortak bir merkezden kontrol edilebilir. Dinamik bir sistem sağlamak için, mevcut test kaynaklarının her türlü e-ticaret platformundaki ipuçlarını algılayacak şekilde ayarlanmasına yardımcı olunmalıdır. Yönetilen platformlar, ölçeklenebilir kaynak pratiklerini minimum seviyeye indirerek tutarlı kullanımı optimize etmeli ve riskleri minimuma indirmelidir. Hem analistler hem de programcılar, kaynaklarla özelleştirilmiş hibrit modeller üreterek, web sunucu durumunu yakından kontrol etmeli ve tahminimi performans statüleriyle doğrulamalıdır. Aynı zamanda, uzman desteğinden gelen probabilistik yaklaşımlar, sorguları yeniden düzenleme ve zamanlayabilecek bugünün devam eden projenin ne olacağının tahmin edebileceği kapsamlı bir entegrasyon ağı yaratmada yardımcı olabilir. Bundan sonraki adımlar Kesintisiz deneyimleme işinizin başarısı için, geliştirme yöneticisi/mühendisinin rutin, aylık faaliyet raporu oluşturması gerekebilir. Rapor, altyapının dijital profilinin temel niteliklerini izleyerek, üst düzey YoY hareketleri incelenebilir. Buna ek olarak, sorunsuz bir deneyimin sağlanabilmesi için yetkin performans güvencesi sunacak olan deneyimleyici hizmetinin feed listesinin periyodik olarak taranması da önerilmektedir. İzlemek, gerçek zamanlı değişimleri rapor etmekte, hungups tahmin edebilmek için sayısal ortamların öngörüsünü optimisedebilmekte ve raporlarda yer alan taahhüdüne göre optimize edebilmekte büyük önem taşımaktadır. Saat aralıksız deneymelim için, hayati bir öneme sahip olan deneyimleyici teknolojisinin kullanımıyla etkin bir şekilde gerçek zamanlı özelleştirmeleri sağlamak için, yönetimsel stratejiler de incelenebilir. Genellikle, zaman ve bütçe kaynaklarını dikkate alalan faaliyet penceresi geliştirilebilir. Kısa vadeli hedefler belirlenip, mümkün olduğunca çok kaynakları değerlendirebilecek uygulamalara geçilmesi önerilmektedir. Bu sürecegruplar tarafından ortak bir strateji tablolarının tasarlanması, çeşitli visyon frame’lerinin geliştirilmesi ve yavaş yavaş patlama olacak alt faaliyetlerin hazırlanmasını ekler. Sonuç olarak, saat aralıksız deneyimlemenin özelliği, ciroyi arttırmak ve satışları artırmak için önemli bir etken olduğu anlaşılmıştır. Etkin deneyimleyici hizmetlerinin sunulabilmesi için doğru kaynak tahsisi, planlama ve altyapı güncellemeleri gerekmektedir. Uygun yönetimsel stratejileri uygulayarak ve teknolojileri iyi bir şekilde kontrol ederek, bu sorunun daha iyi bir şekilde çözülmesinde kritik bir rol oynamaktadır.

Yorum yapın